Cena FAIR PLAY

 

Stejně jako vloni, bude jedna z kategorií, které budou vyhlašovány v rámci slavnostního Galavečera 2016 „CENA FAIR PLAY“.

Proto tímto vyzýváme všechny členy SMFBL:
Pokud se při utkání jakékoliv soutěže spadající pod SMFBL setkáte se situací, kdy se některý hráč, či tým, zachová dle tradic a hodnot Fair play, napište prosím na mail: zdenek.burysek@seznam.cz a nominujte ho na tuto cenu.
Nominace je možné zasílat na uvedenou adresu do konce soutěže. Nezapomeňte uvést, o koho se jedná, datum, místo a stručný popis celé události. Všechny nominace budou průběžně zveřejněny na stránkách SMFBL.

Jako VV SMFBL bychom Vás chtěli poprosit, abyste tuto kategorii pojali důstojným způsobem a pomohli v rámci celé SMFBL naplnit hodnoty a tradice, které by každý sportovec měl ctít a dodržovat.

„Cena Fair play, není ze své podstaty určena vítězům, nýbrž těm, kteří dokáží upřednostnit morální zájmy nad možnostmi svého úspěchu ve sportovním zápolení…“ 

   

 

Powered by Website Baker