Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s. 

  

https://www.facebook.com/mkblansko 

 

Oficiální zkratka: SMFBL

Založeno: 11.3.2011
Přejmenováno: 12.12.2015
 

Adresa SMFBL:
Svaz malého fotbalu Blanensko, z.s
Štěchov 36, 67971 Lysice

Adresa kanceláře:
Na Rybníčku 15 (1. patro)
67921 Černá Hora

Ostatní údaje:
Banka: Komerční banka
č.ú.: 107-1181080277/0100
IČO: 22898352
DIČ: CZ22898352
web: www.mkblansko.cz

 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI

 předseda SMFBL:

Zdeněk Dolníček

Štěchov 36, 67971 Lysice

tel.: +420777610213

email: zdenek.dolnicek@susjmk.cz

 

místopředseda SMFBL:

Zdeněk Burýšek

Úvozek 133, 67921 Černá Hora

tel.: +420722784104

email: zdenek.burysek@seznam.cz

 

hospodář SMFBL:

Petr Nejez

Jabloňany 111, 67901 Skalice nad Svitavou

tel.: +420603230114

email: petr.nejez@seznam.cz

 

Výkonný výbor SMFBL: 

Zdeněk Dolníček

Zdeněk Burýšek

Petr Nejez

Libor Molt

Petr Čuhel

Jiří Blažek

Ivo Dobiášek

Miroslav Švancara

Vít Hořínek

Daniel Ježek

Miroslav Nečas

Zdeněk Nedoma

David Prudký

Jiří Stria

Zdeněk Traxl

Powered by Website Baker